1) Výuka německého jazyka

 • Výuka, konzultace, konverzace                              od 400,-/60 min.  (všechny úrovně dle evropského referenčního rámce A-C)
 • Výuka, konzultace, konverzace                              od 600,-/90 min 
 • Náklady na dopravu v rámci Liberce                     paušál 130,-/den 
 • Náklady na dopravu mimo Liberec                        9,-/km
 • Výuka online (Skype, Google meet)                      od 400,-/60 min.
 • Speciálně zaměřené kurzy:                                       od 500,-/60 min.

a) Kurz telefonování – délka kurzu dle dohody, možno v rozsahu až 10 lekcí/90min. Kurz se určen pro mírně pokročilé až pokročilé (úroveň znalosti B1-B2) – cena dle rozsahu a délky trvání kurzu.

(Slovní zásoba obvyklá při telefonování, seznámení se specifiky německy mluvících zemí a osvojení běžných návyků v těchto oblastech, německá a mezinárodní „telefonní“ abeceda, osvojení praktických dovedností formou rozhovorů – kurz je prakticky zaměřen a účastníci mají během něj možnost si vše vyzkoušet, poslechová cvičení – praktické příklady z praxe. Účastníci kurzu dostávají mezi lekcemi domácí úkoly pro zopakování daných dovedností a slovní zásoby. Celý kurz je zakončen souhrnným opakovacím testem)

b) Kurz obchodní korespondence – délka kurzu dle dohody, možno 10-15 lekcí /90min. Kurz je určen pro pokročilé (B1-B2) – cena dle rozsahu a délky trvání kurzu.

(Slovní zásoba, slovní spojení a fráze obvyklé v obchodní korespondenci. Např. : nabídka a předběžný rozpočet nákladů, objednávka + potvrzení objednávky, dodací podmínky, platební podmínky, upomínky, reklamace a nedostatky. Převážně se jedná o práci s textem, účastníci dostávají po každé lekci praktické domácí úkoly, celý kurz je zakončen souhrnným opakovacím testem).

2) Překlady

 • Překlad běžného textu ve směru CZ-DE                               od 290,-/NS  (cílový text vychází zpravidla delší nežli text zdrojový; NS- normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer)
 • Překlad běžného textu ve směru DE-CZ                               od 290,-/NS
 • Překlad odborného textu v obou směrech                           od 300,-/NS  (dle dohody, obtížnosti textu a termínu dodání)

Překládané obory – viz strana „Druhy překladů a tlumočení“

3) Jazykové korektury

 • Běžný nebo odborný text                                                              od 120,-/NS
 • Na přání zákazníka zajistím i kontrolu textu rodilým mluvčím

4) Tlumočení – DE-CZ / CZ-DE

 • Běžné popř. odborné  tlumočení (konsekutivní)              od 650,-/60 min.