Překládané obory:

1. Běžné překlady

– cestovní ruch, hudba, film, literatura, móda, osobní korespondence, žurnalistika, hotelnictví, gastronomie

 2. Humanitní obory

– obecné, kultura, náboženství, pedagogika, psychologie, sociologie, personalistika, politika …

3. Právní / soudní překlady (možno i s razítkem soudního tlumočníka)

– žaloby, výroky, nařízení soudu, právní dopisy a jiné dokumenty, formuláře, smlouvy, všeobecné podmínky …

4. Technické obory

– automobilový průmysl, strojírenství, podlahářství, topenářství, IT obory, manuály, příručky, odpadové hospodářství, robotická technika, vstřikovací stroje, frézy a další dle dohody

5. Ekonomické obory

– management, marketing, podniková ekonomie, výroční zprávy, obchodní smlouvy, obchodní podmínky, prezentace, zprávy z auditů, normy, směrnice, obchodní korespondence …

6. Lokalizace webových stránek

 • komplexní zajištění překladu webu do němčiny
 • možnost zpracování různých formátů textu

Tlumočení: pouze konsekutivní

 • obchodní jednání
 • osobní jednání
 • technické tlumočení různých oborů (automotive, elektrotechnika, robotická technika, vstřikovací stroje, frézy a další obory dle dohody)
 • školení bezpečnosti práce
 • doprovodné tlumočení
 • cestovní ruch
 • školení technického charakteru (různé obory)
 • vzdělávací kurzy (různé obory)
 • zemědělské obory (moderní chov drůbeže a dobytka, včelařství apod.)