Výuka, konzultace, konverzace NJ

  •  všechny stupně obtížnosti
  • všeobecný i odborný jazyk (obor dle dohody)
  • příprava ke zkouškám (jazykové certifikáty, maturita, přijímací zkoušky na VŠ, zkoušky v rámci VŠ apod.)
  • firemní výuka
  • speciálně zaměřené kurzy:

a) kurz telefonování – délka kurzu dle dohody, možno až  10 lekcí / 90min. Kurz se určen pro mírně pokročilé až pokročilé (úroveň znalosti B1-B2)

(slovní zásoba obvyklá při telefonování, osvojení běžných návyků v německy mluvících oblastech, německá a mezinárodní „telefonovací“ abeceda, osvojení praktických dovedností formou rozhovorů – kurz je prakticky zaměřen a účastníci mají během něj možnost si vše vyzkoušet, poslechová cvičení – praktické příklady z praxe. Účastníci kurzu dostávají mezi lekcemi domácí úkoly pro zopakování daných dovedností a slovní zásoby. Celý kurz je zakončen souhrnným opakovacím testem)

b) kurz obchodní korespondence – délka kurzu dle dohody, možno 10-15 lekcí /90min. Kurz je určen pro pokročilé (B1-B2)

(slovní zásoba, slovní spojení a fráze obvyklé v obchodní korespondenci. Např. : nabídka a předběžný rozpočet nákladů, objednávka + potvrzení objednávky, dodací podmínky, platební podmínky, upomínky, reklamace a nedostatky. Převážně se jedná o práce s textem, účastníci dostávají po každé lekci praktické domácí úkoly, celý kurz je ukončen souhrnným opakovacím testem)

Používané výukové materiály

  • dle přání zákazníka – např. práce s materiály, které si zákazník donese, popř. na přání obstarám materiály k daným tématům
  • všeobecný jazyk: učebnice Themen aktuell (1.-3. díl), Menschen, Deutsch im Gespräch, Studio D  a další
  • odborný jazyk: Dialog Beruf, Deutsch im Berufsleben, Handelskorrespondenz a další
  • práce s internetovými texty: např. Deutsche Welle (poslechy, texty, krátké filmy, on-line cvičení s vyhodnocením)
  • mnoho dalších