Výuka, konzultace, konverzace NJ

 • Všechny stupně obtížnosti (A-C evropského referenčního rámce)
 • Všeobecný i odborný jazyk (obor dle dohody)
 • Příprava ke zkouškám (jazykové certifikáty, maturita, přijímací zkoušky na VŠ, zkoušky v rámci VŠ apod.)
 • Firemní výuka
 • Výuka prezenční popř. online (Skype, Google meet)
 • Speciálně zaměřené kurzy:

a) Kurz telefonování – délka kurzu dle dohody, možno až  10 lekcí / 90min. Kurz se určen pro mírně pokročilé až pokročilé (úroveň znalosti A2-B2)

(slovní zásoba obvyklá při telefonování, osvojení běžných návyků v německy mluvících oblastech, německá a mezinárodní „telefonovací“ abeceda, osvojení praktických dovedností formou rozhovorů – kurz je prakticky zaměřen a účastníci mají během něj možnost si vše vyzkoušet, poslechová cvičení – praktické příklady z praxe. Účastníci kurzu dostávají mezi lekcemi domácí úkoly pro zopakování daných dovedností a slovní zásoby. Celý kurz je zakončen souhrnným opakovacím testem)

b) Kurz obchodní korespondence – délka kurzu dle dohody, možno 10-15 lekcí /90min. Kurz je určen pro pokročilé (B1-B2)

(slovní zásoba, slovní spojení a fráze obvyklé v obchodní korespondenci. Např. : nabídka a předběžný rozpočet nákladů, objednávka + potvrzení objednávky, dodací podmínky, platební podmínky, upomínky, reklamace a nedostatky. Převážně se jedná o práce s textem, účastníci dostávají po každé lekci praktické domácí úkoly, celý kurz je ukončen souhrnným opakovacím testem)

Používané výukové materiály

 • Dle přání zákazníka – práce s materiály, které si zákazník donese, popř. na přání obstarám materiály k daným tématům
 • Všeobecný jazyk: učebnice Menschen – rovněž interaktivní verze pro online výuku, Deutsch im Gespräch, Studio D, Em neu  a další
 • Odborný jazyk: Menschen Berufstrainer, Dialog Beruf, Deutsch im Berufsleben, Handelskorrespondenz a další
 • Práce s on-line texty a poslechy: např. Deutsche Welle, Deutsch-lernen a další německé webové stránky (poslechy, texty, krátké filmy, on-line cvičení s vyhodnocením)
 • Konverzační materiály : Deutsch mit Vater und Sohn a další
 • Přípravné materiály ke zkouškám: maturita, přijímací zkoušky na VŠ, jazykové certifikáty
 • Mnoho dalších